அவ்னிய்யா பதிப்பக புத்தகங்கள்

தமிழ் கூறும் நல்லுலகிற்கு அவ்னியா பதிப்பகத்தின் நல் வாழ்த்துக்கள்!
இத்தளம் இறைஞானம் போதிக்கும் இசுலாமிய நூலகம். புதுமுகம் தரும் புத்தகங்களின் அணிவகுப்பு.