அஷ் ஷெய்க் ஜமாலிய்யா அஸ்ஸெய்யித் கலீல் அவ்ன் அல் ஹாஷிமிய் மௌலானா

அத்தரீக்கத்துல் ஹக்கிய்யத்துல் காதிரிய்யாவின் ஆன்மீகத் தலைவராவார்கள்

நூலாசிரியர்

குதுபுல் அக்தாப், சாஹிபுல் வக்த், ஷ‌ம்ஸுல் வுஜூத், அஷ்ஷெய்கு ஜமாலிய்யா அஸ்ஸய்யித் கலீல் அவ்ன் மௌலானா அல்ஹஸனிய்யுல் ஹுஸைனிய்யுல் ஹாஷிமிய் நாயகம் அவர்கள்

வாப்பா நாயகம் என்று அனைவராலும் அன்போடு அழைக்கப்படும் ஷெய்க் கலீல் அவ்ன் மௌலானா அவர்கள் அத்தரிகத்துல் ஹக்கிகத்துல் காதிரியா தரிக்காவின் ஆன்மீக தலைவராவார்கள்.

இவர்கள் 1937 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 20 ஆம் திகதி (ஹிஜ்ரி 1356ஆம் வ‌ருட‌ம் ஷ‌வ்வால் மாத‌ம் பிறை 16) திங்க‌ட்கிழ‌மை காலை 8.30 மணிக்கு இலங்கையில் வெலிகமை (வெலிப்பிட்டி ) எனும் ஊரில் பிறந்தார்கள். இவர்கள் கண்மணி நாயகம் ﷺ அன்னவர்களின் 34 ஆம் பரம்பரையிலும் கௌதுல் அஃலம் முஹிய்யதீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் 21 ஆம் பரம்பரையிலும் பிறந்தவர்கள். இவர்களின் தந்தையார் அறிஞர் ஜமாலிய்யா அஸ்ஸய்யித் யாஸீன் மௌலானா அல்ஹஸனிய்யுல் ஹுஸைனிய்யுல் ஹாஷிமிய் நாயகம் அவர்களாவார்கள்.

Read More >>

அஷ் ஷெய்க் ஜமாலிய்யா அஸ்ஸெய்யித் கலீல் அவ்ன் அல் ஹாஷிமிய் மௌலானா அவர்கள் எழுதிய (28 நூல்கள்):

விளம்பரங்கள்

ஆசிரியரின் ஏனைய நூற்கள்